POSIADAMY ROZBUDOWANY PARK MASZYNOWY, KTÓRY UMOŻLIWIA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRZY REALIZACJI PROCESU BUDOWY DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ.

Oferta

BETONIARNIA

Węzeł betoniarski o pojemności 1,5m2.

Producent STETTER.

Możliwość pracy automatycznej i manualnej.

Oferta

BETONY KONSTRUKCYJNE

 • fundamenty (z wyjątkiem fundamentów masywnych, konstrukcji wykonywanych pod wodą itp.)
 • ściany, słupy (o ile nie przewiedziano ich wykonania np. z betonu architektonicznego)
 • stropy (z wyjątkiem np. stropodachów specjalnego przeznaczenia) schody
 • inne (o ile skomplikowany kształt i gęste zbrojenie nie warunkują zastosowania specjalnej mieszanki i/lub sposobu jej wbudowywania)

Oferta

BETONY DROGOWO-MOSTOWE

Wszystkie elementy konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich:

 • mostów
 • wiaduktów
 • tuneli
 • przepustów
 • konstrukcji oporowych
 • nawierzchnie dróg, ulic, placów manewrowych

Oferta

BETONY POSADZKOWE

 • posadzki
 • posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo
 • posadzki przemysłowe zacierane na ostro

Oferta

STABILIZACJE

 • Stabilizacje, podsypki i chude betony,
 • podbudowy zasadnicze nawierzchni drogowych
 • podbudowy pomocnicze górne i dolne nawierzchni drogowych
 • podbudowy pod nawierzchnie dróg betonowych i asfaltowych o dużej nośności
 • podbudowy pod nawierzchnie parkingów i placów manewrowych

Oferta

PODSYPKI

 • podsypki piaskowo-cementowe doskonale sprawdzają się, jako wyrównujące podłoże pod
 • elementy małej architektury (ulic i ogrodów):
 • kostkę brukową
 • krawężniki
 • płyty chodnikowe
 • korytka odwadniające
 • elementy dekoracji ulic i ogrodów
TOP